+31 - 24 - 3725900

info@abc-jobs.eu

Nijmegen, NL

Home / About Us

Over Ons

Met meer dan 25 jaar ervaring in diverse branches !!

ABC Bedrijfsservice BV

 

Wij zijn gespecialiseerd in het detacheren, uitzenden, werven en selecteren van vakpersoneel. Op basis van dit specialisme voorzien we bedrijven van de juiste mensen met de juiste vaardigheden.

U weet dat vakmensen schaars zijn. Om te kunnen bemiddelen tussen vraag en aanbod kijken wij daarom ook over de landsgrenzen heen. Sinds begin jaren tachtig werd het werven, selecteren en detacheren van buitenlandse werknemers één van onze speerpunten. Wij beschikken over een pool van capabele arbeidskrachten uit Nederland en Duitsland, voor uiteenlopende werkzaamheden in onder meer de sectoren: automobiel, productie, metaal en de bouw.

Wij brengen vraag en aanbod van tijdelijke of flexibele arbeid bij elkaar. U heeft daarbij geen omkijken naar arbeidsvoorwaarden en belastingtechnische aangelegenheden. Wij nemen het allemaal voor onze rekening, zodat u al uw aandacht kunt geven aan de voortgang van uw bedrijfsprocessen.

En de werknemers zelf? Die kunnen rekenen op een goede baan, met daarbij alle arbeidsvoorwaarden die je van een goede werkgever mag verwachten. Vakmensen kunnen zich zo echt met hun vak bezig houden. Wij nemen ze alle zorg daaromheen uit handen.

 

Missie

Onze organisatie wordt gekenmerkt door een hoge mate van originaliteit en betrokkenheid. Onze missie is om onze relaties zo veel mogelijk zorgen uit handen te nemen, door betrouwbaar te handelen met respect voor het individu met een garantie op topkwaliteit. Elke dag opnieuw. Wij zijn een onderneming die geloofwaardig wil zijn in alles wat we doen en laten. Om die reden beperken we ons bewust tot uitzending en detachering van personeel, waardoor we in de arbeidsmarkt ook echt meerwaarde kunnen bieden. Bovendien willen we duidelijk zijn in de manier waarop we met onze relaties omgaan. Met respect voor het individu, betrouwbaar, integer en loyaal garanderen we topkwaliteit. Daarop mag u ons beoordelen. Elke dag opnieuw.

 

Flexkrachten: geen moeite, geen risico's

De behoefte aan een flexibele bezetting van personeel neemt steeds meer toe. Veel bedrijven geven daarom de voorkeur aan het werken met flexkrachten, om zodoende optimaal flexibel te kunnen zijn in een wisselende markt, snel werkpieken te kunnen opvangen, projecten opstarten, vast personeel (tijdelijk) vervangen, etc.

 

ABC Bedrijfsservice BV biedt u de expertise om de juiste kandidaten te selecteren, zodat u zich kunt bezig houden met datgene waar ú goed in bent: uw vak. U hoeft zelf geen moeite te doen voor werving, selectie en (salaris)-administratie, en u hoeft geen rekening te houden met afdrachten van premies en belastingen. Bovendien loopt u niet de risico's die verbonden zijn aan het werkgeverschap, zoals doorbetalen bij ziekte, bij feest- en vakantiedagen, de problematiek van het ontslaan van medewerkers bij teruglopende opdrachten, etc. Dit betekent voor u een garantie voor flexibiliteit en kostenbesparing.

 

Uw voordelen op een rijtje

• Snelle invulling van (tijdelijke) vacatures;

• Grote flexibiliteit;

• Geen contractuele verbintenis met de uitzendkracht;

• Geen Ziektewetrisico;

• U betaalt alleen voor gewerkte uren;

• Geen tijd en kosten inzake werving en selectie;

• Geen advertentiekosten;

• Voorfinanciering van de lonen door de uitzendorganisatie.

Certificeringen

VCU

In een (industriële)werkomgeving is veiligheid van groot belang.

ABC Bedrijfsservice BV is VCU-gecertificeerd. Daar doen we overigens heel gewoon over, maar het betekent wél dat we duidelijk toegevoegde waarde leveren aan (het imago van) bedrijven die met verhoogd risico of in een risicovolle omgeving werken.

VCU staat voor Veiligheid en gezondheids Checklist Uitzend- en detacheringsbureaus. De checklist is een uitgebreide vragenlijst die gebruikt wordt als doorlichting- en screeningssysteem ten behoeve van uitzend- en detacheringsbureaus die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten.

Een VCU-certificaat  is bedoeld voor uitzend- en detacheringsbureaus die personeel leveren aan bedrijven die werkzaamheden uitvoeren met een verhoogd risico of werken in risicovolle omgeving zoals: werkzaamheden in fabrieken, installaties, werkplaatsen en projectlocaties. Dit zijn dezelfde activiteiten als voor bedrijven met een VCA-certificaat.

Vanaf 1 juli 2008 wordt het dan ook verlangd dat deze bedrijven enkel maar samenwerken met VCU-gecertificeerde uitzend- en detacheringsbureaus.

U hebt hierdoor de zekerheid dat flexwerkers van ABC Bedrijfsservice BV, altijd volgens de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften werken.

NEN 4400-1

ABC Bedrijfsservice BV voldoet aan de NEN4400-1 norm

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft, op advies van de Algemene Bond van Uitzendbureaus (ABU), het voornemen om bedrijven, die werknemers inhuren via niet-gecertificeerde uitzendbureaus aansprakelijk te stellen voor het betalen van loon. Gezien de ontwikkelingen in de uitzendbranche, zal Minister Donner binnen afzienbare tijd de wet aanpassen. Op deze manier hoopt men niet-bonafide uitzendbureaus aan te pakken.

 

NEN4400-1

Dé norm is in nauwe samenwerking tussen ondernemingen uit het bedrijfsleven, werkgeversorganisaties en in overleg met de ministeries van Sociale Zaken,Werkgelegenheid en Financiën tot stand gekomen. Deze achtergrond zorgt voor een breed draagvlak en waarborging van hoge betrouwbaarheid en continuïteit van het keurmerk.

 

Gecertificeerde uitzendbureaus bewijzen met dit keurmerk onder andere dat hun (personeels)administratie op orde is, dat zij op tijd belastingen en sociale verzekeringspremies betalen en dat hun medewerkers gerechtigd zijn om arbeid in Nederland te verrichten. Met dit keurmerk, dat jaarlijks getoetst wordt door het VRO, behoeden zij hun opdrachtgevers zoveel mogelijk voor de gevolgen van aansprakelijkheid. Op basis van de Keten- en Inlenersaansprakelijkheid is de opdrachtgever namelijk zelf aansprakelijk voor niet afgedragen belastingen en sociale verzekeringspremies en riskeert hoge boetes.

 

ABC Bedrijfsservice BV voldoet aan de NEN4400-1 norm en is opgenomen in het Register Normering Arbeid.

 

www.normeringarbeid.nl

NEN 3140

Het NEN 3140 keuren van elektrische arbeidsmiddelen en handgereedschappen is een wettelijke verplichting sinds 1998. De NEN 3140 keuringen kunnen in eigen beheer maar ook uitbesteed worden. Ook in de VCA checklijst is de jaarlijke keuringsplicht van elektrische arbeidsmiddelen, handgereedschappen en machines opgenomen. ABC Bedrijfsservice BV heeft een keurmeester welke zelfstandig het electrische gereedschap mag keuren

SNF

Stichting Normering Flexwonen

 

De Stichting beheert de registers van ondernemingen die aan de norm voor huisvesting van arbeidmigranten voldoen en onderhoudt de normen.

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden kunnen een certificaat van de Stichting Normering Flexwonen behalen. Hiervoor dienen zij te voldoen aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten. Huisvestingslocaties van de organisaties die zich aanmelden bij de Stichting Normering Flexwonen worden jaarlijks gecontroleerd. Voldoet de huisvesting niet, en worden zaken niet snel hersteld, dan wordt de aanbieder van huisvesting uit het register van de Stichting Normering Flexwonen geschreven.

Organisaties die huisvesting voor arbeidsmigranten aanbieden, maar deze niet zelf in beheer hebben, maar inkopen bij SNF-geregistreerde ondernemingen, kunnen zich laten registreren in het SNF-inhuur-register. Deze organisaties worden ook jaarlijks gecontroleerd en wordt dan geconstateerd dat niet alle gebruikte huisvesting van SNF-geregistreerde ondernemingen is betrokken, dan wordt de organisatie uit het register geschreven.

 

Doel is om partijen die te maken hebben met de huisvesting van arbeidsmigranten - gemeenten, werkgevers, werknemers, buurtbewoners - de zekerheid te geven dat de huisvesting van arbeidsmigranten op orde is.

MEET OUR TEAM

Arno J.H. Veldhoven

Directeur

Martijn Vis

Account Manager

Industriele Services

Randy Boonstra

Account Manager

Industriele Services

Peter van de Sandt

Account Manager

Bouw Services

Ludwik Ziebiec

Polish Workers Support

Patrick Franken

Hoofd Administratie

ABC BEDRIJFSSERVICE BV

aanmelden voor onze nieuwsbrief

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Ons adres

Hoofd kantoor:

St. Canisiussingel 36 - 6511 TJ NIJMEGEN, The Netherlands

0031-24-3725900        Administratie

info@abc-jobs.eu

Maandag - Vrijdag: 8:30  - 17:00

Zaterdag en Zondag: Gesloten

Kvk: 06045309  BTW: NL009765542B01

Stuur ons een bericht

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

Copyright © 2017 ABC Bedrijfsservice BV

All rights reserved